Hệ thống lọc nước đầu nguồn AOS System 103 – A. O. Smith USA

295.000.000

  • Công suất làm mềm nước tối đa: 1540 mg/L
  • Công suất lọc tối đa: 1,5 m3/h
  • Khả năng loại bỏ sắt: 12ppm
  • Áp suất nước cấp phù hợp: 0,3 – 0,5 mpa
  • Nhiệt độ nước cấp: 139
  • Công suất tiêu thụ điện: 1600W
0865598893