Chuyên mục: Dự án

Ngày 31/01/2023 Hoàn thành việc bảo dưỡng lắp đặt và thay thế vật liệu lọc hệ lọc tổng tại Phúc Thọ

Ngày 31/01/2023 Hoàn thành việc bảo dưỡng lắp đặt và thay thế vật liệu lọc...

Ngày 17/12/2023 Hoàn thành hệ thống lọc tổng tại Đan Phượng Hà Nội

Ngày 17/12/2023 Hoàn thành hệ thống lọc tổng tại Đan Phượng Hà Nội – Model:...

Hệ thống lọc tổng tại Đan Phượng Hà Nội

Ngày 16/11/2023 Hoàn thành hệ thống lọc tổng tại Đan Phượng Hà Nội – Model:...

Hoàn thành Hệ thống lọc tổng tại GK03C-1054A tại Đan Phượng Hà Nội 11/2023

Lắp đặt Hệ thống lọc tổng tại Đan Phượng Hà Nội – Model: LT03C-1054A –...

Ngày 25/08/2023 Hoàn thành hệ thống lọc nước giếng khoan tại Phúc Thọ

Ngày 25/08/2023 Hoàn thành hệ thống lọc nước giếng khoan tại Phúc Thọ – Model:...

Ngày 31/01/2023 Hoàn thành hệ thống lọc tổng tại Đan Phượng, Hà Nội – ETECO

Ngày 31/01/2023 Hoàn thành hệ thống lọc tổng tại Đan Phượng, Hà Nội  – Model:...

Lắp đặt Hệ thống xử lý nước giếng khoan tại Đan Phượng – GK02C-1054A

06/11/2022 Lắp đặt Hệ thống xử lý nước giếng khoan tại Đan Phượng – Model:...

0865598893