Autovan F71 B1 tự động sục rửa theo thời gian công suất 2 m3/h

0

Van điều khiển lọc tự động thường được sử dụng cho cột lọc cát lọc than của  ngành xử lý nước cấp, xử lý nước thải và xử lý nước tinh khiết. Sử dụng cho các hệ thống xử lý nước sinh hoạt, hệ thống làm mềm nước, tiền xử lý trước khi qua màng lọc thẩm thấu ngược R.O

0942145007