Hệ thống xử lý nước giếng khoan 03 cấp lọc tại Đan Phượng Hà Nội

Hệ thống xử lý nước giếng khoan 03 cấp lọc tại Trung châu, Đan Phượng, Hà Nội

1. Các cấp lọc của hệ thống

– Công suất lọc: 1000 lít/h.

– Cấp lọc số 1: loại bỏ triệt để kim loại nặng, sắt, mangan trong nước giếng khoan.

– Cấp lọc 2: Khử màu, khử mùi loại bỏ các hợp chất hữu cơ ….

– Cấp lọc 3: Làm mềm xử lý độ cứng cặn vôi caxi.

– Cấp lọc 5: Lọc tinh loại bỏ cặn lắng lơ lửng trong nước

2. Thuyết minh hệ thống

Nước từ giếng khoan được bơm giếng khoan đẩy qua thiết bị trộn khí Ewater 1 chuyên dụng. Nước sau quá trình trộn khí được phản ứng để oxi hóa sắt từ Fe 2+ thành dạng Fe 3+ tại bồn phản ứng nhanh 500 lít.

Nước từ bồn phản ứng nhanh được bơm lọc hút và đẩy qua cột lọc số 1: xử lý triệu để kim loại nặng, sắt, mangan ….

Nước từ cột lọc số 1 tiếp tục được chảy qua cột lọc số 2: xử lý màu, mùi, chất hữu cơ.

Nước sau cột lọc thứ 2 được xư lý độ cứng cặn vôi canxi bằng vật liệu tro đổi ion tại cột lọc thứ 3. Cột lọc thứ 3 được định kỳ hoàn nguyên tái sinh vật liệu lọc.

Nước sau quá trình lọc được loại bỏ cặn lắng bằng lõi lọc 5 micron sau đó được chứa vào bồn chứa nước sạch cấp đi sử dụng.

Nước sau xử lý đạt QCVN 02:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước cấp sinh hoạt.

3. Một số hình ảnh của hệ thống

     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0865598893