Thi công hệ thống xử lý nước giếng khoan tại nhà Bác Vụ Cụm 8, Thọ An, Đan Phượng, Hà Nội.

Hệ thống xử lý nước giếng khoan 02 cấp lọc tại nhà Bác Vụ Cụm 8, Thọ An, Đan Phượng, Hà Nội.

– Công suất lọc: 0,5 – 1m3/h phù hợp cho hộ gia đình 3-10 người.

– Cấp lọc số 1: lLàm mềm xử lý nước cứng xử lý cặn vôi canxi trong nước

– Cấp lọc 2: lọc tinh loại bỏ cặn lắng còn lại trong nước

Nước sau xử lý đạt QCVN 02:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước cấp sinh hoạt.

Hệ thống sau khi hòa thiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0865598893