Muối hoàn nguyên Ấn Độ hoàn nguyên tái tạo khả năng trao đổi ion của vật liệu

10.000

Hoàn nguyên tái sinh hạt nhựa trao đổi Ion rất cần thiết, đó là quá trình loại bỏ các Ion dương ra khỏi bề mặt vật liệu lọc, giúp vật liệu lọc trở lại trạng thái trao đổi Ion gần như ban đầu.

0942145007