Ejector trộn khí EWATER 1 – D34 tăng hiệu quả trộn khí tăng hiệu xuất quá trình xử lý sắt, mangan

150.000

EWATER 1 là một thiết bị hoàn hảo được nghiên cứu và tối ưu các thông số nhằm tăng hiệu suất quá trình trộn khí, hóa chất vào nước hay tăng chỉ số DO (chỉ số oxy hòa tan trong nước) từ đó tăng quá trình xử lý sắt, tăng pH, đuổi các khí độc có trong nước giếng khoan. Hiệu suất quá trình trộn khí tăng từ 300 – 400% so với các phương pháp làm thoáng thông thường.

0865598893