Ejector trộn khí EWATER 1 – D27 tăng hiệu quả trộn khí tăng hiệu xuất quá trình xử lý sắt, mangan

90.000

Khả năng phối trộn khí tăng chỉ số DO của EWATER 1 là rất lớn lằm tăng hiệu suất các quá trình xử lý sắt giảm thời gian thay thế vật liệu lọc. Hiệu suất tăng từ 300 – 400% so với các phương pháp làm thoáng thông thường.

 

0865598893