Hệ thống xử lý nước thải Trung Tâm Y Tế Dự Phòng sử dụng công nghệ màng MBR – Biên Hòa – Đồng Nai

Hệ thống xử lý nước thải Trung Tâm Y Tế Dự Phòng – Biên Hòa – Đồng Nai

  • Địa điểm xây dựng: Biên Hòa –  Đồng Nai
  • Hạng mục: Cung cấp hàng hóa lắp đặt trạm xử lý nước thải công suất 35m3/ng.đ
  • Công nghệ xử lý: Công nghệ đệm vi sinh lưu động kết hợp màng – AO – MBR, nước ra đạt QCVN 28:2010/BTNMT cột A–Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế.

Hình ảnh thực tế hệ thống:

                               

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0865598893